Per 31 januari 2023 moeten alle nieuwe studies die onder de CTR vallen via CTIS ingediend worden. Het doel van deze nieuwe wetgeving (CTR) is Europese centralisatie en harmonisatie van toetsingsprocedures voor klinische trials met geneesmiddelen, waarmee de EU aantrekkelijker kan worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek.
DCRF organiseert een online symposium over de definitieve inwerkingtreding van de CTR, waarbij het hoe en waarom van de CTR vanuit verschillende perspectieven wordt belicht.
Meld je aan!

https://lnkd.in/eKHF7Tjd